Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 808/RMČ/2020


k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ I." v rámci 37. výzvy Operačního programu Praha -

pól růstu ČRRada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


informaci k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ I." v rámci OP PPR


II. s c h v a l u j e


uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ I." v rámci OP PPR


III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu "Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ I." v rámci OP PPR

T: 8. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: OEF, OI, OŘEŠ, OPKČ