Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 809/RMČ/2020

k uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0730/2020/OI/1050 na akci "Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č.j. 0730/2020/OI/1050 na akci "Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, místostarostce městské části Praha 14


zajistit uzavření č. 1 k SoD č.j. 0730/2020/OI/1050 na akci "Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ Hloubětínská"

T: 30. 12. 2020Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OI