Městská část Praha 14

Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 810/RMČ/2020


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/84

a parc. č. 1072/85, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/84 a parc. č. 1072/85, k. ú. Hloubětín, využitou k revitalizaci bytového domu č. p. 127, 128 a 129, se Společenstvím vlastníků jednotek TRIO, Zelenečská 127-129, Praha 9, IČO 08434841


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


předložit návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemků parc. č. 1072/84 a parc. č. 1072/85, k. ú. Hloubětín, využitou k revitalizaci bytového domu č. p. 127, 128 a 129, se Společenstvím vlastníků jednotek TRIO, Zelenečská 127-129, Praha 9, IČO 08434841, na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


T: 3/2021
Mgr. Radek Vondra PhDr. Zuzana Jelenová

starosta městské části Praha 14 místostarostka městské části Praha 14
Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM