Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


52. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 12. 2020


č. 814/RMČ/2020


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 708/1, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s prodejem části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. Hloubětín, dle žádosti SVJ Poděbradská 579/146, IČO 02490722


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k prodeji části pozemku parc. č. 708/1 v k. ú. Hloubětín, podle žádosti SVJ Poděbradská 579/146, IČO 02490722

T: 31. 1. 2021
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM