Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 1. 2021


č. 39/RMČ/2021


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka , Praha 9


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 na dobu určitou 1/2 roku, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14

T: 31. 3. 2021

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT, nájemce