Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


53. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 1. 2021


č. 59/RMČ/2021


k novému vydání směrnice QS 74-01 V05R00 Zadávání veřejných zakázekRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


nové vydání interní směrnice QS 74-01 V05R00 Zadávání veřejných zakázek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vydání interní směrnice QS 74-01 V05R00 Zadávání veřejných zakázek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podoběT: 26. 1. 2021Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OPKČ, OSM, OI, O®P, OD, OHS, SMP-14, a.s., SP Černý Most, s.r.o.