Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 60/RMČ/2021


k návrhu na připojení se k vyjádření solidarity s Běloruskem vyvěšením vlajky na ÚMČ Praha 14Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s vyvěšením národní historické běloruské vlajky před budovou ÚMČ Praha 14 v rámci dnů solidarity s Běloruskem


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vyvěšení národní historické běloruské vlajky (viz příloha č. 1) před budovou ÚMČ Praha 14 do 9. 2. 2021 včetně

T: ihned
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
členka Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý