Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 61/RMČ/2021

k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 740/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020 o přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu určitou - 1 rok


_


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


revokaci svého usnesení č. 740/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020, které bylo přijato v tomto znění: "Rada městské části Praha 14 souhlasí s řešením bytové situace občanů MČ P14, tj. s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou 1 rok, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele (opatrovníka) o revokaci usnesení č. 740/RMČ/2020 ze dne 7. 12. 2020 o souhlasu s přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 670, ul. Kardašovská, k. ú. Hloubětín, obec Praha na dobu určitou - 1 rok

T: 31. 3. 2021


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT, žadatel