Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 62/RMČ/2021


k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9 ___Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 750, ul. Bryksova, Praha 9, ve veřejném zájmu na dobu určitou 2 roky, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 750, ul. Bryksova, Praha 9, ve veřejném zájmu na dobu určitou 2 roky, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů MČ Praha 14

T: 31. 3. 2021Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., KT