Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 67/RMČ/2021


k návrhu na souhlas s uzavřením dohody o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu skladového prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0004/2021/SMP14/1070


_


Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody o ukončení nájmu ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. j. 0004/2021/SMP14/1070 uzavřenou na skladový prostor nesloužící podnikání nacházející se v objektu v ulici Bryksova 750/68 s paní XXXXXX XXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXX, Praha 14


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, místostarostovi městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, předsedy představenstva Správy majetku Praha 14, a.s., uzavření dohody o ukončení nájmu pro smlouvu č. j. 0004/2021/SMP 14/1070 uzavřenou na skladový prostor nesloužící podnikání nacházející se v objektu v ulici Bryksova 750/68 s paní XXXXXX XXXXXXX , bytem XXXXXXXX XXX , Praha 14

T: 28. 2. 2021

Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP14, a.s., OSM