Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 70/RMČ/2021


k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 ke dni 4. 2. 2021Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14


 
Na vědomí: nositelé úkolů