Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 71/RMČ/2021


k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2021 v oblasti

"Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MC Praha 14 nebo občanům MC Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. vyhlášení dotačního programu pro rok 2021 v oblasti "Jednoletá podpora sociálních a návazných služeb poskytovaných na území MČ Praha 14 nebo občanům MČ Praha 14" v celkové výši 500.000 Kč, podle přílohy č. 1 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá schválenému rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2021


2. vzory souvisejících veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace podle příloh č. 2 a č. 3 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Bc. Michalu Pragerovi, MBA, členu Rady městské části Praha 14


zajistit vyhlášení dotačního programu podle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 11. 2. 2021
Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: Bc. Michal Prager, MBA
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OPKČ, OIKT, KT, KS OSPK