Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


54. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 2. 2021


č. 73/RMČ/2021


na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit, MA 21 a globálních témat v roce 2021Rada městské části Praha 14


I. r u š í


dotační komise jmenované na základě usnesení č. 64/RMČ/2020 ze dne 3. 2. 2020


II. j m e n u j e


1. d otační komisi pro hodnocení žádostí v oblasti "Kultura a umělecké činnosti" ve složení:

předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová

členové: Jaroslav Verner

Bc. Michaela Vosátková

Žofie Zemanová


2. dotační komisi pro hodnocení žádostí v oblastech "Sport, tělovýchova a volný čas" a "Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti" ve složení:

předsedkyně: PhDr. Zuzana Jelenová

členové: Mgr. Irena Kolmanová

Ing. Luděk Lisý

Mgr. Petr Vršecký

Josef Kutmon

Jiří Pilip

Vladimír Diviš

III. u k l á d á

PhDr. Zuzaně Jelenové, místostarostce městské části Praha 14


seznámit členy komisí s jejich jmenováním T: ihned


Jiří Zajac
místostarosta městské části Praha 14
PhDr. Zuzana Jelenová
místostarostka městské části Praha 14Provede: PhDr. Zuzana Jelenová
Na vědomí: KS OSPK, členové komisí