Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 10/ZMČ/2005

k návrhu na záměr městské části Praha14 na poskytnutí bytového domu č. p. 1087-1090, Cíglerova ulice, k. ú. Černý Most k vybudování střešní nástavby a na jeho případnou následnou privatizaci


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje

záměr městské části Praha 14 na poskytnutí bytového domu č. p. 1087 - 1090, Cíglerova ul., k. ú. Černý Most k vybudování střešní nástavby a na jeho případnou následnou privatizaci

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit realizaci bodu č. I tohoto usnesení provedením všech potřebných úkonů vedoucích k poskytnutí domu č. p. 1087 - 1090, Cíglerova ulice, k. ú. Černý Most k vybudování střešní nástavby a k případné následné privatizaci

T: 15. 5. 2005

III. pověřuje

Správu majetku Praha - 14, a. s.

poskytnutím spolupráce a součinnosti při provedení všech potřebných úkonů vedoucích k poskytnutí domu č. p. 1087 - 1090, Cíglerova ulice, k. ú. Černý Most k vybudování střešní nástavby a k případné následné privatizaci

T: 15. 5. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: Odd. majetkových dispozic OESM, SMP-14, a. s.