Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 17/ZMČ/2005

k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 93 o výměře 3 m2, k. ú. Černý Most


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 7) na prodej části pozemku parc. č. 93 o výměře 3 m2, k. ú. Černý Most, Společenství vlastníků Bratří Venclíků 1074 v Praze 9, se sídlem Bří Venclíků 1074, Praha 9, za kupní cenu 980 Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 2 940 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 93 v k. ú. Černý Most

T: 15. 4. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OESM - odd. majetkových dispozic