Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 1/ZMČ/2005

k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí : členové Zastupitelstva městské části Praha 14