Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 20/ZMČ/2005

k informaci o jménech členů zastupitelstva a výši jejich odměn za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu


 

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

v souladu s ust. § 2 odst. 7) zák. č. 238/1992 Sb., v platném znění informaci o jménech členů zastupitelstva a výši jejich odměn za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: PO