Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 21/ZMČ/2005

ke zprávě k problematice prodejny MAX


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s e  s e z n á m i l o

se zprávou předloženou zástupcem starosty Ing. Miroslavem Skalou k problematice prodejny MAX a s podklady předloženými přímo na jednání vlastníkem této prodejny panem Milošem Masarem osobně

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

předložit na příští zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

1. návrh možných variant vedoucích k vyřešení situace se zásobováním potravinami v lokalitě Černý Most při ul. Kpt. Stránského

2. záměr na svěření pozemku v této lokalitě do správy městské části Praha 14

T: 16. 6. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OESM - odd. majetkových dispozic