Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 22/ZMČ/2005

ke komunitnímu plánování


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zařadit do programu příštího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 bod komunitní plánování

T: 16. 6. 2005

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Provede: Rada městské části Praha 14