Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 2/ZMČ/2005

k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004

 

schválený rozpočet  
217.337.000 Kč
financování  
3.257.000 Kč
výdaje  
220.594.000 Kč
upravený rozpočet po III. úpravě a změně  
344.990.500 Kč
navýšení rozpočtu v celkové výši  
6.465.800 Kč
z toho:  
  dotace státní rozpočet
1.109.100 Kč
  dotace MHMP
6.959.000 Kč
  fond rozvoje a rezerv
310.000 Kč
  zaměstnanecký fond
478.900 Kč
  vráceno do fondu rozvoje a rezerv
- 2.391.200 Kč
   
upravený rozpočet  
341.071.100 Kč
financování  
10.385.200 Kč
výdaje celkem  
351.456.300 Kč

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí: OESM, odbory úřadu