Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 4/ZMČ/2005

ke zprávě o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 za rok 2004 a k plánu jeho práce na rok 2005


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2004

II. s c h v a l u j e

plán práce kontrolního výboru na rok 2005

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí: členové Zastupitelstva městské části Praha 14