Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

13. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 17. 3. 2005

č. 9/ZMČ/2005

k návrhu na záměr odprodat bytový dům č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9 na pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342m2 a pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342m2 vše v k. ú. Hloubětín v souladu se "Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14" schválenými usnesením č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29. 6. 2004


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

se záměrem odprodat bytový dům č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9 na pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342m2 a pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342m2 vše v k. ú. Hloubětín v souladu se "Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14" schválenými usnesením č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29. 6. 2004

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit úkony směřující k privatizaci bytového domu č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9 na pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342m2 a pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342m2 vše v k. ú. Hloubětín v souladu se "Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14" schválenými usnesením č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29. 6. 2004

KT: srpen 2005

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan

starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: SMP-14, a. s, KS