Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 55/ZMČ/2006

k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14


 

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk

Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

Na vědomí : členové Zastupitelstva městské části Praha 14