Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 57/ZMČ/2006

plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006

příjmy 130.034,30 tis. Kč
výdaje 120.287,63 tis. Kč

z toho:

kapitálové 5.178,06 tis. Kč
běžné 115.109,58 tis. Kč

financování - 9.746,67 tis. Kč

2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2006 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 25.534 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Daniel Rovan
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí : OESM