Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2006

č. 60/ZMČ/2006

k finančnímu závazku profinancování projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

finanční závazek profinancování projektu "Centrum vzdělávání a veřejného internetu Praha 14"

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit zaslání usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 Centru pro regionální rozvoj

T: 29. 9. 2006

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Ing. Miroslav Skala
starosta městské části Praha 14 zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí : OSVZ, OESM