Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 37/ZMČ/2010

k informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o plnění úkolů Zastupitelstva městské části Praha 14 a informaci o vyřízení interpelací, námětů a dotazů z 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

Na vědomí: členové Zastupitelstva městské části Praha 14