Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 39/ZMČ/2010

k hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 (září 2010)


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

hodnocení Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2007 - 2010 (září 2010)

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: KS