Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 41/ZMČ/2010

k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010

příjmy
206.181,46 tis. Kč
výdaje
171.302,79 tis. Kč
z toho:
kapitálové
15.760,33 tis. Kč
běžné
155.542,46 tis. Kč
financování
- 34.878,67 tis. Kč

 

 

2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2010 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 26.091 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Na vědomí: OE