Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 42/ZMČ/2010

III. změna rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2010


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. b e r e  n a  v ě d o m í

10., 11., 12., 13., 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Na vědomí: OE