Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 44/ZMČ/2010

k žádosti o dotaci - Program Podpora terénní práce pro rok 2011


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. podání žádosti o dotaci ve výši 300.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2011 vyhlášeného Úřadem vlády ČR

2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 230.801 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit podání žádosti o dotaci na Úřadu vlády ČR

T: 30. 9. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Mgr. Jitka Žáková
starosta městské části Praha 14

zástupkyně starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, KT