Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 45/ZMČ/2010

k návrhu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s návrhem smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky mezi městskou částí Praha 14 a budoucím nabyvatelem na užívání bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 668, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín

T: 31. 10. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.