Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 47/ZMČ/2010

k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

s odepsáním nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit odepsání nedobytných pohledávek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 15. 10. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.