Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 49/ZMČ/2010

k návrhu na úplatný převod objektu č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. záměr na realizaci úplatného převodu objektu č. p. 993, 994 ulice Kpt. Stránského, Praha 9 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

2. ponechání bytů a nebytových prostor o jejichž koupi neprojeví stávající nájemce při první nabídce zájem (podle bodu I.1. tohoto usnesení) ve svěřené správě nemovitostí městské části Praha 14 a to po dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájemce či nájemců

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit nezbytné kroky vedoucí k úplatnému převodu objektu č. p. 993, 994 a pozemků parc. č. 232/120, 232/119 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, k. ú. Černý Most do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

T: průběžně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS, SMP-14, a. s.