Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 55/ZMČ/2010

k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín s paní Danuší Šírkovou


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín, mezi městskou částí Praha 14 a paní Danuší Šírkovou, bytem Kukelská 751, Praha 9, za kupní cenu v celkové výši 392 000 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2666, k. ú. Hloubětín s paní Danuší Šírkovou

T: 30. 10. 2010

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, OE