Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í

17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14
konaného dne 21. 9. 2010

č. 56/ZMČ/2010

k uzavření kupní smlouvy na podíl ve výši 4131/751295 na pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695, k. ú. Hloubětín


Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy (příloha č. 5) na podíl ve výši 4131/751295 na pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695, k. ú. Hloubětín, s manžely Jiřím a Jarmilou Karneckými a Jarmilou Karneckou, za cenu 1 849 Kč

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření kupní smlouvy na podíl ve výši 4131/751295 na pozemcích parc. č. 2693, 2694 a 2695, k. ú. Hloubětín

T: 31. 10. 2010

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Froněk Bohumil Sobotka
starosta městské části Praha 14

zástupce starosty městské části Praha 14

 

 

 

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSM, OE