Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 53/ZMČ/2011


k úpravě Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

upravené znění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

vydat Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2012

T: 31. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OPM, KS