Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 54/ZMČ/2011


k uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými občanskými sdruženími, která se zúčastnila realizace projektů v rámci programu prevence kriminality "Partnerství 2006"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e

smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetkuuzavřené mezi městskou částí Praha 14 a Jahoda o. s., městskou částí Praha 14 a Sborem Církve bratrské v Praze 9 a městskou částí Praha 14 a Sdružením na pomoc dětem s handicapy o. s. dle přílohy č. 1, 2, 3 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zabezpečit uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetkumezi městskou částí Praha 14 a Jahoda o. s., městskou částí Praha 14 a Sborem Církve bratrské v Praze 9 a městskou částí Praha 14 a Sdružením na pomoc dětem s handicapy o. s.

T: 30. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OHS, OPM