Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 56/ZMČ/2011


k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


1. plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011

příjmy 310.641,43 tis. Kč

výdaje 231.682,71 tis. Kč

z toho:

kapitálové 13.145,63 tis. Kč

běžné 218.537,08 tis. Kč

financování - 78.958,72 tis. Kč


2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011 s hrubým hospodářským výsledkem ve výši 39.951 tis. Kč

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: OE