Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 61/ZMČ/2011


ke Komunitnímu plánu Zdravé městské části Praha 14

na období 2012 - 2013Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


Komunitní plán Zdravé městské části Praha 14 na období 2012 - 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


1. zajistit realizaci opatření a aktivit uvedených v Komunitním plánu Zdravé městské části Praha 14 na období 2012 - 2013

T: 31. 12. 2013


2. zajistit zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 na období 2014 - 2015

T: 31. 12. 2013

3. zajistit vyhodnocení a aktualizaci Komunitního plánu Zdravé městské části Praha 14 na období 2012 - 2013

T: 31. 12. 2012Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: KS OÚR