Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 63/ZMČ/2011


k Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


Program rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

předložit zprávu o plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: září 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: vedení MČ Praha 14, vedoucí odborů