Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 64/ZMČ/2011


k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2012Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. podání žádosti o dotaci ve výši 400.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2012 vyhlášeného Úřadem vlády ČR

2. závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části Praha 14 ve výši 290.169 Kč


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit zaslání usnesení Zastupitelstva městské části Praha 14 Úřadu vlády ČR

T: 30. 12. 2011

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ, OE