Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 65/ZMČ/2011


k odměnám pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2011Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


poskytnutí odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2011 dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit vyplacení stanovené odměny členům Zastupitelstva městské části Praha 14 uvedených v příloze č. 1

T: 31. 12. 2011
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OE, OPM