Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 67/ZMČ/2011


k odměnám pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni oddávat výši odměn dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zabezpečit odměňování pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni oddávat

T: 1. 1. 2012

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OE, OPM, KT