Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 68/ZMČ/2011


k odvolání členů letopisecké komiseZastupitelstvo městské části Praha 14


I. o d v o l á v á


letopiseckou komisi ve složení:


Ing. Miroslav Froněk - předseda

Mgr. Jaroslav Šmíd - člen

Jan Břinka - člen


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

ustanovit komisi Rady městské části Praha 14 - letopiseckou komisi

T: 31. 3. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: kronikářka městské části Praha 14