Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 70/ZMČ/2011


k návrhu na postoupení pohledávky ve výši 305.765 Kč váznoucí na bytě v č. p. 1135 ulice Ronešova, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 829.360 Kč váznoucí na bytě v č. p. 850 ulice Gen. Janouška, Praha 9, na postoupení pohledávky ve výši 242.764 Kč váznoucí na bytě v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


postoupení pohledávky dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě s tím, že pohledávku lze rozdělit podle velikosti obsazovaných, právně volných bytů v souladu s článkem V. Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


T: průběžně


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14

 
Na vědomí: SMP- 14, a. s., KS, OE