Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 71/ZMČ/2011


k podání žádosti o odnětí pozemků s přírodními památkami "Pražský zlom" a "Cihelna v Bažantnici" ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. s odnětím pozemku parc. č. 1776/2 v k. ú. Hloubětín, na kterém se nachází přírodní památka "Pražský zlom" a parc. č. 2460/4 v k. ú. Hloubětín v těsné blízkosti přírodní památky ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14

2. odnětí pozemků 1659/1 a parc. č. 1360 v k. ú. Hloubětín, na kterých se nachází přírodní památka "Cihelna v Bažantnici", ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit podání žádosti o odnětí pozemků:


1. parc. č. 1776/2 v k. ú. Hloubětín, na kterém se nachází přírodní památka "Pražský zlom" a parc. č. 2460/4 v k. ú. Hloubětín v těsné blízkosti přírodní památky


2. parc. č. 1659/1 a parc. č. 1360 v k. ú. Hloubětín, na kterých se nachází přírodní památka "Cihelna v Bažantnici"


ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 prostřednictvím odboru evidence, správy a využití majetku MHMP

T: 15. 1. 2012


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI