Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 72/ZMČ/2011


k žádosti společnosti Uniga-CZ, a. s., o uzavření darovací smlouvy na pozemky s komunikacemi a zelení v areálu domů "Rodinné domy Nežárská - Hostavice"Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 921/49, parc. č. 921/143 a parc. č. 921/179, včetně komunikací a zeleně, vše v k. ú. Hostavice, se společností Uniga-CZ, a. s. se sídlem Davídkova 34, 180 00 Praha 8


II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14


zajistit uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 921/49, parc. č. 921/143 a parc. č. 921/179, včetně komunikací a zeleně, vše v k. ú. Hostavice, se společností Uniga-CZ, a. s. se sídlem Davídkova 34, 180 00 Praha 8

T: 31. 1. 2012
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSMI