Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011


č. 73/ZMČ/2011

k návrhu na odvolání zástupkyně starosty městské části Praha 14


 Zastupitelstvo městské části Praha 14

 I. o d v o l á v á  

z funkce zástupkyně starosty městské části Praha 14 pí Soňu Tománkovou

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14