Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 20. 12. 2011

č. 75/ZMČ/2011

 

k dovolbě člena Rady městské části Praha 14


 Zastupitelstvo městské části Praha 14

 I. z v o l i l o

 pana Pavla Maška členem Rady městské části Praha 14 - neuvolněná funkce

 

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14