Městská část Praha 14
Zastupitelstvo městské části

U s n e s e n í


16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 24. 6. 2014


č. 30/ZMČ/2014


k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9


Zastupitelstvo městské části Praha 14


I. z v o l i l o

přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení

II. u k l á d á

Radě městské části Praha 14

zajistit doručení seznamu zvolených přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 předsedovi Obvodního soudu pro Prahu 9

T: 8. 7. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí:   OSO

 

PŘÍLOHA č. 1SEZNAM KANDIDÁTŮ NA FUNKCI PŘÍSEDÍCÍCH OBVODNÍ SOUDU PRO PRAHU 9


I. Uchazečky, které již funkci přísedících vykonávaly

1. Jana OSESKOVÁ

2. Václava BÍLÁ

 

II. Nová uchazečka o výkon funkce přísedících

Ivana PACLÍKOVÁZa správnost: Mgr. Jiří Kryštof